Foreningens aktiviteter

Her beskrives aktiviteter Nationalpark Thy VENNER har sat i værk.

 

Kurser mv.

Du kan som frivillig deltage i gratis i forskellige kursusforløb i Nationalpark Thy omkring naturtyper, fugle, botanik mv. I nogle tilfælde også kurser i tysk.