Vi søger frivillige fortællere om nationalpark Thy

Baggrund

Støtteforeningen Nationalpark Thy vil gerne være med til at videregive så megen viden som muligt om vores natur og kultur i Thy. Vi tror, at viden er med til at skabe øget interesse for vores specielle egn, interesse for at være aktiv bruger af naturen, men samtidig give forståelse for en hensynstagende brug af naturen. Et udvalg i Støtteforeningen er derfor i gang med at udarbejde en liste over folk, der på frivillig basis, har lyst til at videregive deres viden om forskellige områder, der har tilknytning til Nationalpark Thy.

Hvem skal der fortælles til?

Målgruppen er primært interesserede voksne. Det kan være lokale folk eller folk, der kommer fra andre steder. Vi regner med, at der skal fortælles på dansk, men hvis nogle fortællere har lyst til at fortælle på andre sprog, ville det være fint at have den mulighed.

Hvor og hvordan skal fortællingen foregå?

Vi forestiller os, at det kan være et oplæg inden et besøg i nationalparken, fortælling i en bus, en beskrivelse på stedet, guide rundt eller noget helt andet. Hvis der er tale om brug af eventuelle lokaler, er det arrangøren, der står for det – både praktisk og økonomisk.

Forventninger til fortælleren

Vi forventer ikke, at man er professor på området, men er i besiddelse af en vis viden om f.eks. sandflugt, og at man har lyst til at fortælle andre om det.

Hvordan får interesserede fat i en fortæller?

Vi forventer, at ”fortællerlisten” skal kunne bruges af turistforeningen og lokale organisationer, der laver arrangementer om/i nationalparken.

Er du interesseret?

Når der er interesse for at høre om dit emne, vil du blive kontaktet. Du har selvfølgelig ret til at sige nej til en forespørgsel, hvis det ikke passer dig.
Skriv venligst dit navn, telefonnummer og evt. e-mail-adresse m.m. og send oplysningerne til:
Herman Jensen, Markvænget 10c, 7700 Thisted.

Ideer til emner:

 • Sandflugt
 • Opskyl på stranden
 • Faddersbøl Mølle
 • Planteliv
 • Fugleliv
 • Vestervig Kirke
 • Udtørring af Sjørring Sø
 • Plantagernes historie
 • Dyreliv
 • Fyrtårnene
 • Den kristne kommunisme i Vorupør
 • Egebaksande
 • Redningsvæsenet – strandinger
 • Thys geologi
 • Skudedrift fra Hamborg og Klitmøller