Hanstholm Fyr

Hanstholm Fyr.

Hanstholm Fyr er den tredje trædesten i trædestensprojektet. De to andre trædesten er formidlingscentret i Lodbjerg Fyr og Nationalparkcenter Thy i Vorupør.

Hvor de to formidlingscentre (Lodbjerg og Vorupør) er fuldt udbyggede, er Hanstholm Fyrs formidlingsfaciliteter under opbygning. Bådhuset, som ligger lidt tilbagetrukket fra det øvrige Fyr-kompleks og er under en kraftig ombygning/ modernisering, skal rumme formidlingen. Adgangen til bådhuset tydeliggøres med skiltning og anlæggelse af en sti. Bådhuset bliver indrettet som madpakkehus med robust udsmykning og formidling, der relaterer kraftigt til, hvad Nationalpark Thy kan byde på af udfordringer, oplevelser og læring. Det er ikke meningen, at huset skal kunne opvarmes og bemandes permanent med frivillige