Aktivitetskalender

  Aktiviteter

 

GÅ I GANG TURE I NATIONALPARK THY

Kom med på gåture i hyggeligt selskab og i et roligt tempo.

vi går 5 – 8km.

En af Nationalpark Thy’s frivillige er med som guide.

Alle ture er i et nogenlunde jævnt terræn.

Gåturene starter hver tirsdag kl.10

                        Det er gratis og uden tilmelding.                     

Husk fornuftigt fodtøj.

Vi sætter BEACH flag op, så du kan finde os

Find os på Facebook 

Nationalpark Thy Venner

                          

30.maj Bøgstedrende

Bøgsted Rende Vej 6 7700 Thisted P Pladsen for enden af vejen

GPS: 56.980141, 8.410198

 

06. juni Tandrup TIPI v Vandet

Mødested Spejderpladsen Tandrupvej 1 7700 Thisted

GPS:57.001073, 8.56746667

 

13. juni Lodbjerg Kirke

Mødested Lodbjerg Kirkevej 7770 Vestervig

GPS: 56.818046, 8.295904

 

20. juni Kræn Rasmussens Vej v. Nors Sø

Mødested Hindingvej( efter nr 41) 7700 Thisted

GPS:57.042001, 8.627160

 

27. juni Hawblink, Nr. Vorupør

Mødested Hawblink , ved parkeringspladserne midt på vejen, 7700 Thisted

GPS: 56.958183, 8.378094

 

 

 

 

Nytårstaffel

D 7/2 afholdte Nationalpark Thy og Nationalpark Thy VENNER en fest for frivillige i Vorupør Borgerhus. Der var mødt 110 frivillige op til en festlig aften, hvor vi ud over at få Vorupør slagters meget delikate og velanrettede tapas, også fik fejret årets jubilarer.

Der var 7 der rundede det skarpe hjørne. Til stede var Helen og Frede Østergård, Sessan Bentsen og Lisbeth Ussing, desuden rundede Lise Gudmand samt Niels og Hanne Refslund også 10 års-jubilæet som frivillige, men de var forhindret i at være til stede.

 Formanden for Nationalpark Thy, Torben Juul Olsen bød velkommen, og gav en kort orientering om status på nationalparkens udvikling, og nationalparkernes placering i det politiske landskab.

Efter spisningen og fejring af jubilarerne, fortalte leder af Nationalpark Thy, Else Østergaard, om de overordnede resultater for årets gang, især arbejdet med den nye Nationalparkplan 2022 – 28 havde fyldt meget. Hanne Hornstrup, som netop er begyndt igen efter barsel, fortalte om sit arbejdet med adfærdsforskning og adfærdsstyrring i nationalparken, Vivi Schmidt fortalte om afslutningen af trædestensprojektet, som i parentes bemærket kører planmæssigt, og Jeppe Pilgaard fortalte om sit arbejde med naturgenopretningsprojekter i Nationalpark Thy. Indtil videre er der naturgenoprettet på mere end 2000 ha.   

Aftenen blev sluttet af med en fin koncert af ”Thy Folklore”, hvilket de gjorde rigtig godt med en optræden, der kan kaldes festlig, folkelig og fornøjelig.

Hen over aftenen var der også plads til fællessange, rigtig fint akkompagneret af ”Thy Folklore”. Vi sluttede aftenen med at synge sammen ”NU ER JORD OG HIMMEL STILLE” og til alle sidst sang vi første og sidste vers af ”SKULD GAMMEL VENSKAB REJN FORGO”.

En rigtig fin aften som blev afsluttet meget stemningsfuldt.

 

 

 

 

<