Du er tilmeldt nyhedsbreve fra Støtteforeningen Nationalpark Thy, derfor får du denne mail. Hvis du ikke er interesseret i at modtage nyhedsbreve fra støtteforeningen kan du afmelde ved at klikke på linket i bunden.

Generalforsamling
Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19:30
på VUC Munkevej 9 i Kantinen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Ole Vestergaard).
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest den 10. marts 2014).
6. Godkendelse af budget.
7. Fastsættelse af kontingent for 2015.
8. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år, 3 eller 4 på ulige år og 2 suppleanter hvert år. På valg til bestyrelsen er:
   Harry Hjaltelin (Modtager genvalg)
   Ove Jensen (Modtager genvalg)
   Peer Nannestad Møller (Modtager genvalg)
   Nuværende suppleanter: Gundhild Nielsen, Finn Steffensen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Jf. vore vedtægter skal årets kontingent være betalt inden generalforsamlingen. Satserne for 2014 er:
   Personligt medlemskab kr. 100,00.
   Husstandsmedlemskab kr. 150,00
   Foreningsmedlemskab kr. 500,00
Vi skal derfor bede om senest fredag den 1. marts 2014 at indbetale på vor konto i Sparekassen Thy, reg. nr. 9090 konto nr. 000 10 666 09.

Traktement: Støtteforeningen Nationalpark Thy giver kaffe m/brød. Øl og vand kan købes.

Efter generalforsamlingen vil NPT’s bestyrelsesmedlem Esben Oddershede fortælle om forløbet op til indvielsen af Nationalpark Thy. Esben var formand for erhvervsgruppen op til indvielsen i 2008. Det var erhvervslivets interesser generelt man behandlede i dette forum. Ligeledes vil han fortælle om hvad der er sket efter indvielsen i 2008. Der vil efter indlægget være mulighed for en debat med Esben Oddershede.

Vi håber naturligvis på stor tilslutning fra medlemmerne og andre interesserede.

Ps! Bestyrelsen vil gerne opfordre vore medlemmer til at komme med forslag på generalforsamlingen til nye aktiviteter/projekter man synes der vil være relevant at Støtteforeningen arbejder med fremover!

På vegne af bestyrelsen i Støtteforeningen Nationalpark Thy
Frede Østergaard
E-mail: fo@dinnationalparkthy.dk
Mobil: 2483 9846
Tlf.: 9792 2619

Hold dig opdateret om Støtteforeningens kommende arrangementer i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.