Du er tilmeldt nyhedsbreve fra Støtteforeningen Nationalpark Thy, derfor får du denne mail. Hvis du ikke er interesseret i at modtage nyhedsbreve fra støtteforeningen kan du afmelde ved at klikke på linket i bunden.

Generalforsamling
Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30
på VUC Munkevej 9 i Kantinen

Traktement: Støtteforeningen giver kaffe m/brød.
Øl og vand kan købes.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: (bestyrelsen foreslår bestyrelsesformand for NPT, Ejner Frøkjær).
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Godkendelse af budget.
6. Fastsættelse af kontingent for 2016.
7. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest den 14. marts 2015).
8. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år, 3 eller 4 på ulige år og 2 suppleanter hvert år. På valg til bestyrelsen er:
    Frede Østergaard (Modtager genvalg)
    Jens Roesgaard (Modtager genvalg)
    Jørgen Toft (Modtager genvalg)
    Bodil Gyldenkerne (Modtager genvalg).
Nuværende suppleanter:
    Grethe Hangaard
    Jan Bang.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Jf. vore vedtægter skal årets kontingent være betalt inden generalforsamlingen. Satserne for 2015 er:
   Personligt medlemskab kr. 100,00.
   Husstandsmedlemskab kr. 150,00
   Foreningsmedlemskab kr. 500,00
Vi skal derfor bede om senest fredag den 15. marts 2015 at indbetale på vor konto i Sparekassen Thy, reg. nr. 9090 konto nr. 000 10 666 09.

Efter generalforsamlingen vil Skovrider Ditte Svendsen fortælle om Revision af Driftsplaner for Naturstyrelsen Thy! (Naturstyrelsens driftsplanlægning, revision af driftsplanen for NST Thy, arealdrift, de økonomiske rammer og sammenhængen til nationalparkens planlægning).

Vi har inviteret de to folketingspolitikere fra vores lokalområde som deltagere til vores generalforsamling, Torsten Schack Pedersen (V) samt Simon Kollerup (S). De har begge sagt ja tak til at komme. Her vil der blive mulighed for at stille spørgsmål og debattere med de to politikere.

Vi håber naturligvis på stor tilslutning fra medlemmerne og andre interesserede.

På vegne af bestyrelsen i Støtteforeningen Nationalpark Thy
Frede Østergaard
E-mail: fo@dinnationalparkthy.dk
Mobil: 2483 9846
Tlf.: 9792 2619

Hold dig opdateret om Støtteforeningens kommende arrangementer i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.