Naturpleje

Støtteforeningen arrangerer med mellemrum (ca. en gang årligt) en aktivitetsdag, hvor medlemmer kan gøre en indsats med naturpleje i nationalparken.

Det kan f.eks. være rydning af selvsåede bjergfyr i et anvist område. Vi har også en aftale om at pleje 9 bronzealderhøje i Stenbjerg Klitplantage. Projektet udføres i samarbejde med Naturstyrelsen Thy.  Vi har adgang til de nødvendige redskaber til naturpleje, men deltagerne kan også selv møde med redskaber. Man starter ved 10-tiden og slutter ved 15-tiden og har selv madpakker med, som man spiser sammen i naturen. I projektet forener man det hyggelige med det nyttige.

Bekæmpelse af Rosa rugosa

I 2011 har aktiviteterne med naturpleje handlet om bekæmpelse af den invasive Rosa rugosa (hybenrose) i et område ved Stenbjerg – se beskrivelse af projektet: (klik her).

Arrangementerne bliver arrangeret i dagspressen og her på hjemmesiden, og evt. interesserede kan rette henvendelse til Ove Jensen, tlf. 9791 1830.