Aktivitetskalender

 

Indkaldelse til generalforsamling i

Støtteforeningen Nationalpark Thy

 

Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 på VUC, Munkevej 9 i kantinen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskabsaflæggelse.
  5. Godkendelse af budget.
  6. Fastsættelse af kontingent for 2019.
  7. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 5. marts 2018)
  8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

Valg til bestyrelsen:

Kirsten Marager (ønsker genvalg)

Peer Nannestad Møller (ønsker genvalg)

Karsten Thurøe (ønsker genvalg)

Bodil Gyldenkerne (ønsker at udtræde)

Nuværende suppleanter:

Grethe Hangaard (ønsker ikke genvalg)

Lisbeth Pilgaard (ønsker genvalg)

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er Jon Johnsen og Ole Westergaard

 

Jf. vore vedtægter skal årets kontingent være betalt inden generalforsamlingen. Satserne for 2018 er:

Personligt medlemskab kr. 100

Husstandsmedlemskab kr. 150

Forenings- og firmamedlemsskab kr. 500

Vi skal derfor bede jer senest fredag den 2. marts 2018 indbetale på konto i Sparekassen Thy reg. Nr. 9090 konto nr. 000 10 666 09

Efter generalforsamlingen har vi som de foregående år inviteret de lokale folketingspolitikere til at komme og besvare aktuelle spørgsmål med efterfølgende debat.

Efter generalforsamling og debat giver Støtteforeningen kaffe m/brød.

Aftenen slutter af med et oplæg af Esben Broe fra sekretariatet, der vil fortælle os, hvor langt vi er med ”Trædesten i Naturen” og Nationalparkcenteret.

 

På vegne af bestyrelsen i Støtteforeningen

Bodil Gyldenkerne

formand

 

 

<