Aktivitetskalender

 

 

 

 

Gåture og fortællinger i

 

Nationalpark Thy 2019

 

Kom med på gåture i hyggeligt selskab I NATIONALPARK THY 

 

 
Efter en kort fortælling om stedet går vi en tur på 5 – 8 km. Vi satser på en dejlig tur i roligt tempo med tid til en god snak med ”sidemotionisten”.
Ruten er lagt i nogenlunde jævnt terræn ad grusveje og stier.
En af Nationalpark Thy’s Frivillige Nationalparkværter fortæller om stedet.

Arrangør: Nationalpark Thy VENNER ( Støtteforeningen Nationalpark Thy  

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 23 april Thorsted Plantage

Vi mødes på P pladsen Hjardalvej 30 7700 Thisted

GPS: 56.975819, 8.616649

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 30 April Vilsbøl Plantage

Vi mødes på P-pladsen ved nord/ skovlegepladsen vest siden af Vandet Sø , Klitmøllervej 84 7700 Thisted

GPS: 57.023193, 8.5628397

 

  1. maj kl. 10:00

SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY NR. VORUPØR OG OMEGN

Kort og lang guidet cykeltur i Nationalpark Thy – Den korte tur går ad små veje gennem Tvorup Plantage, som er den ældste klitplantage i Thy. Der er det muligt at finde træer der er næsten 200 år gamle. Turen går til tilbage gennem Stenbjerg Klitplantage, der ligger på hævet havbund, dvs. på sandet jordbund. Den lange tur går ad cykelruten til Vangså. Her ses en del af de store klitheder, der ligger langs Vestkysten. Videre gennem Tvorup og Stenbjerg Plantage, der ligger på hævet havbund, dvs. på sandet havbund. Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. Kort tur: 20-25 km. Gennemsnitshastighed ca.10-15 km/t. Den korte tur er velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. Lang tur: 40-45 km. Gennemsnitshastighed ca. 20-25 km/t. Den lange tur er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. Medbring: Madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. Tur­lederen er en erfaren lokal cyklist. Turene gennemføres uanset vejret, men afpasses forholdene. Det forventes at cykler/dæk er i god sikkerhedsmæssig stand, og er egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. El-cykler er velkomne! Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Parkeringsplads v. Hawblink 4 Nr. Vorupør, 7700 Thisted (GPS: 56.958265, 8.370267). Arr.: Nationalpark Thy Venner

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 07 maj Baun plantage

Vi mødes på Klitmøllervej 7700 Thisted til venstre efter nr. 25 når du kommer fra Thisted

GPS: 56.987452, 8.643004

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 14 maj Tved Kirke

Vi mødes på P-pladsen Hanstholmvej 57, 7700 Thisted

GPS:  57.052235, 8.678595

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 21 maj Bislet mm.

Vi mødes på  P-pladsen Stenbjergvej V. 23,5 km pælen, 7752 Snedsted

GPS: 56.913470, 8.384318

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 28 maj Isbjerg

Vi mødes på  P-pladsen Hindingvej 45 7700 Thisted

GPS 57.040710, 8.616096

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 4 juni Tvorup plantage 

Vi mødes på P-pladsen Tvorup plantage  P pladsen boligvej / Trapsandevej 7700 Thisted

GPS: 56.991405, 8.485391

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 11 juni P Madsens Kær

Vi mødes på  P-pladsen KystvejenNord for Svankær, 7755 Bedsted (ved10,7 km. pælen)

GPS: 56.868407, 8.378034

 

  1. juni kl. 10:00

SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY

Vestervig, Agger og omegn. Kort og lang guidet cykeltur i Nationalpark Thy – Den korte tur går til Krik vig og Agger og videre på en strækning med havet på den ene side og Flade sø på den anden og til det nyreviderede Lodbjerg Fyr. Tilbage går turen mellem Flade og Ørum sø.. Den lange tur følger den korte tur til Lodbjerg Fyr. Turen går videre mod Bedsted. Begge giver oplevelser om havets indflydelse på naturen, og hvor mennesker v.h.a. høfter tager kampen op med havet. Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. Kort tur: 20-25 km. Gennemsnitshastighed ca.10-15 km/t. Den korte tur er velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. Lang tur: 40-45 km. Gennemsnitshastighed ca. 20-25 km/t. Den lange tur er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. Turlederen er en erfaren lokal cyklist. Turenegennemfø­res uanset vejret, men afpasses forholdene. Det forventes at cykler/dæk er i god sikkerhedsmæssig stand, og er egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. El-cykler er velkomne! Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Vestervig Kirke, Klostergade 1, 7770 Vestervig (GPS: 56.774108, 8.317323) Arr.: Nationalpark Thy Venner.

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 18 juni Lodbjerg Kirke

Vi mødes på  Lodbjerg Kirkevej 1, 7770 Vestervig

GPS: 56.817947, 8.295283

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 25 juni Nr. Vorupør

vi mødes på P pladsen Havblink 4 7700 Thisted

GPS: 56.958315, 8.369092

 

  1. juli kl. 10:00

SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY

Kort og lang guidet cykeltur i Nationalpark Thy – Den korte tur går gennem Stenbjerg Plantage, hvor der fra begyndelse af 1900 tallet der, – med vekslende held – var forsøg med beplantning sandklitterne. Nu er naturen en del af et EU ”LIFE” projekt, som har fokus på klitheden og skabelse af vådområder. Den lange tur går til Svankær, Madsted og gennem Stenbjerg Klitplantage, hvor der fra begyndelsen af 1900 tallet, med vekslende held, forsøgtes at beplante sandklitterne. Videre til Lyngby med mulighed for at se havet ved det gamle fiskerleje. Turen tilbage går ad Kystvejen.

Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. 
Kort tur: 20 – 25 km. Gennemsnitshastighed ca.10-15 km/t 
Den korte tur er velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. 
Lang tur: 40 – 45 km. Gennemsnitshastighed ca. 20-25 km/t 
Den lange tur er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. 
– Mødested: P-pladsen ved Stenbjerg landingsplads Arrangeres i forbindelse med Stenbjergdagene
GPS: 56.928370, 8.340647 
– Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. 
– Turlederen er en erfaren lokal cyklist. 
– Turene gennemføres uanset vejret, men afpasses forholdene. 
– Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig stand, og er 
egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. 

– El-cykler er velkomne!

  1. august kl. 10:00

SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY

Kort og lang guidet cykeltur- Kl 09.30 – 10.00 serveres der kaffe og rundstykker. Den lange tur går gennem Stenbjerg Plantage, hvor sandklitterne blev beplantet fra begyndelsen af 1900 tallet og frem 1998, og videre til Stenbjerg landingsplads. På tilbage turen gennem Sønderhå Plantage passeres Ove sø, som er en af Danmarks længste smalle og lavvandede søer. Den korte tur går via Tyskebakken, Nørhågård og gennem Stenbjerg Plantage. I 2004 brændte der ca. 130 ha af plantagen, men det er igen blev tilplantet.

Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. 
——- 
Kort tur: 20 – 25 km. Gennemsnitshastighed ca. 10-15 km/t 
Den korte tur er velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. 
——– 
Lang tur: 40 – 45 km. Gennemsnitshastighed ca. 20-25 km/t 
Den lange tur er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. 

– Mødested: P- pladsen ved Snedsted station 
GPS: 56.892548, 8.526819 
– Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. 
– Turlederen er en erfaren lokal cyklist. 
– Turene gennemføres uanset vejret, men afpasses efter forholdene. 
– Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig stand og er egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. 
– El-cykler er velkomne! 
– Arrangør: Dagens tur er et fælles arrangement mellem Nationalpark Thy Venner. og Snedsted borgerforening.

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 6 august  Trøjborg

Vi mødes på  P-pladsen ved Nystrup Camping Trøjborgvej 22, 7700 Thisted

GPS: 57.032976 8.478580

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 13 august Holme Sø/ Københavnerskoven / Tyvbakken

vi mødes på P-pladsen Lyngbyvej / Storebrandlinie 7755 Bedsted Thy P Plads på h. hånd efter ca.  1,2 km

GPS 56.857751, 8.349349

 

Gåture og fortællinger 

Tirsdag den 20 august Tyskebakken

vi mødes på P-pladsen på Tyskebakken 7700 Thisted

GPS: 56.915845, 8.441911

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 27 august Lyngby og omegn

Vi mødes på  P-pladsen ved/ redningshuset i Lyngby 7755 Bedsted

GPS: 56.870239 8.308489

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 3 september Rindbæk  Sø

Vi mødes ved spejderpladsen Tandrupvej 1, 7700 Thisted

GPS: 57.001275, 8.566980

 

  1. september kl. 10:00

SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY

Kort og lang guidet cykeltur i Nationalpark Thy – Den korte tur går langs kysten til Vigsø. På turen ses tydeligt vindens indflydelse på klitternes form fra kysten og ind i landet, samt de høje skrænter, der tidligere har adskilt hav og land. Tilbageturen går via Ræhr. Den lange tur går rundt om Hanstholm vildtreservat og til Ræhr. I vildtreservatet er der udkiksposter, der giver mulighed for at se krondyr og traner.

Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. 
Kort tur: 20 – 25 km. Gennemsnitshastighed ca.10-15 km/t 
Den korte tur er velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. 
Lang tur: 40 – 45 km. Gennemsnitshastighed ca. 20-25 km/t 
Den lange tur er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. 
– Mødested: P-pladsen ved Hanstholm Fyr, 
GPS: 57.112801, 8.599815 
– Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. 
– Turlederen er en erfaren lokal cyklist. 
– Turene gennemføres uanset vejret, men afpasses forholdene. 
– Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig stand, og er 
egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. 
– El-cykler er velkomne!

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 10 september  Hanstholm vildtreservat

Vi mødes ved Sårupvej 62, 7730 Hanstholm

GPS: 57.081258, 8.630104

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 17 september Agger Tange

Vi mødes  på P pladsen Lange Mole Vej 7770 Vestervig

GPS: 56.723415, 8.230630

 

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 24 september Vangså Hede Klitmøller 

vi mødes på P-pladsen på øst siden af Kystvejen v  30,7 km stenen. 7700 Thisted

GPS : 57.024380,8.479903

 

  1. oktober kl. 10:00

SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY

Kort og lang guidet cykeltur i Nationalpark Thy – Den korte tur går til Klitmøller, Vester Vandet, forbi Vandet sø og tilbage gennem Nystrup Plantage. Den lange går til Klitmøller, Vilsbøl Plantage, Vang, Øster Vandet og Vandet Plantage. På turen passeres Vandet og Nors søer som er blandt de reneste i landet. Det er næringsfattige søer på kalkbund, som har vandtilstrømning gennem sprækker i kalken. De rummer gode bestande af aborre, gedde, ål og helt.

Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. 
Kort tur: 20 – 25 km. Gennemsnitshastighed ca.10-15 km/t 
Den korte tur er velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. 
Lang tur: 40 – 45 km. Gennemsnitshastighed ca. 20-25 km/t 
Den lange tur er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. 
– Mødested: P-pladsen ved Nystrup Campingplads 
GPS: 57.032652, 8.478872 
– Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. 
– Turlederen er en erfaren lokal cyklist. 
– Turene gennemføres uanset vejret, men afpasses forholdene. 
– Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig stand, og er 
egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. 
– El-cykler er velkomne!

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 8 oktober Bøgstedrende

Vi mødes på  P-pladsen Bøgsted Rende Vej 6, 7700 Thisted

P Plads v. havet

GPS: 56.980080, 8.410148

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 15 oktober: Nystrup Plantage.

Vi mødes på P-pladsen ved/på Nystrupvej / Søvej, 7700 Thisted. 

GPS: 57.009692   8.536901

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag den 22. oktober Ny Nebel / Nors Sø

Vi mødes ved spejderpladsen Egshvilevej 5B 7700 Thisted

GPS. 57.022250, 8.600715

 

Gåture og fortællinger

Tirsdag  den 29 oktober: Stenbjerg og omegn.

Vi mødes ved P-pladsen ved/ Stenbjerg Landingsplads 3 7752 Snedsted 

GPS:  56.929408, 8.339129

<