Aktivitetskalender

 

Indkaldelse til generalforsamling i 

 

Støtteforeningen Nationalpark Thy

 

 

Støtteforening får nyt navn og ny rolle

 

Støtteforeningen for Nationalpark Thy er en aktiv spiller i forhold til at støtte udviklingen i Nationalpark Thy, men i fremtiden vil vi også være en favnende organisation for alle de frivillige i Nationalpark Thy.

Derfor skifter foreningen navn og vedtægter.

Og derfor håber bestyrelsen, at så mange som muligt af jer, der hidtil har være medlem og har doneret til foreningen, har lyst til at møde frem til generalforsamlingen. 

Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.30 på VUC, Munkevej 9 i kantinen

 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden ( 11. marts )har betalt forfaldet kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Satserne for 2019 er:

Personligt medlemskab kr. 100

Husstandsmedlemskab kr. 150

Forenings- og firmamedlemsskab kr. 500

Vi skal derfor bede jer indbetale jeres kontingent i Sparekassen Thy. 

Reg. Nr. 9090 konto nr. 000 10 666 09 senest 11/3 2019.

Alle medlemmer har fået tilsendt Dagsorden, forslag til nye vedtægter og gamle vedtægter på mail.

 

GÅ I GANG TURE I NATIONALPARK THY 

vi starter 2 april ved Lodbjerg Fyr

programmet for 2019 kommer inden længe

 

<