Du er tilmeldt nyhedsbreve fra Støtteforeningen Nationalpark Thy, derfor får du denne mail. Hvis du ikke er interesseret i at modtage nyhedsbreve fra støtteforeningen kan du afmelde ved at klikke på linket i bunden.

Kære alle medlemmer af Støtteforeningen Nationalpark Thy!

Vi ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår samt en stor tak for et godt og positivt samarbejde og opbakning i 2014. Vi håber vi har levet op til jeres forventninger i det forløbne år!

Vi synes selv vi har haft et travlt år med mange aktiviteter. Vi har haft en masse deltagere til vore arrangementer; i alt er der afholdt 23 gåture med 650 deltagere, ligeledes har vi afholdt 5 andre arrangementer, herunder naturpleje, med i alt 85 deltagere – det synes vi er godt gået af vores støtteforening.

Ligeledes skal det nævnes at vi har haft en god medlemstilgang i det forløbne år, det viser at det arbejde vi udfører i Støtteforeningen ikke er helt forgæves.

Vi vil gerne gennem denne jule- og nytårshilsen sige tak til administrationen i NPT, de frivillige nationalparkværter samt alle andre, der har været med til at sætte Nationalpark Thy på landkortet.

Til sidst og ikke mindst vil vi opfordre vore medlemmer til at komme med forslag til nye og spændende aktiviteter, som man synes vi kan/vil tage os af i bestyrelsen næste år. Forslagene kan snarest sendes til formand Frede Østergaard, eller man kan ringe til formanden på tlf. 9792 2619 eller mobil 2483 9846.

En praktisk oplysning: Støtteforeningen afholder generalforsamling mandag den 23. marts 2014 kl. 19:30 på VUC i kantinen.

Glædelig jul og godt nytår – og på gensyn i 2015.

P.b.v.
Formand Frede Østergaard
E-mail: fo@dinnationalparkthy.dk
Mobil: 2483 9846
Tlf.: 9792 2619

Nye arrangementer i Støtteforeningen Nationalpark Thy annonceres i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.