Væltede træer i skoven


Efter at stormen Bodil ramte kysten i Thy den 5. december 2013 lå der mange væltede træer tilbage i skoven, inkl. på vejene. Naturstyrelsen Thy har prioriteret at få ryddet vejene, inden man er gået i gang med at skove de stormfældede træer med skovningsmaskiner. Efterfølgende vil rydning af stier sker, når det passer ind i planlægningen. Det gælder både både vandre-, mountain bike- og ridestier samt hundeskove, og det kan nemt blive forår inden disse igen er fremkommelige, ifølge skovfoged Thorkil Sørensen.
Naturstyrelsen redegør for situationen på deres hjemmeside, hvor det også fortælles, at ikke alle de stormfældede træer skal udnyttes. Spredte løvtræer skal blive liggende, og i nåleskov skal 5-6 træer ligge tilbage pr. hektar efter oprydningen. I størrelsesordenen 5.000 m3 træ vil blive efterladt på skovbunden. Dette sker for at øge artsrigdommen (biodiversiteten) i skovene. Manglen på dødt ved i skoven er en direkte årsag til, at mange biller, svampe og fugle er truede. “Så derfor skal man ikke forvente, at skovene efter stormen fremtræder friseret, som en park, men har et mere råt og vildt udtryk“, siger Thorkil Sørensen til hjemmesiden.