Referat fra Strandsnerle-tur


En lille flok på 7 personer havde torsdag aften den 18. august 2011 en meget interessant botanik-tur med udgangspunkt fra Stenbjerg Landingsplads.

Hovedformålet med turen var at finde Strandsnerlen, der blomstrer netop nu her i august. Vi var i gode hænder; Jørgen Nordkvist (BFN) og Søren Telling (DN), og vi blev guidet hen til en temmelig stort område (ca. 800 m2) tæt bevokset med Strandsnerle. En utrolig smuk blomst og en af de vigtigste ansvarsarter i Nationalpark Thy.

Den medbragte kaffe blev indtaget på den højest klittop, hvor vi nød aftensolen og havudsigten.

Der blev også tid til at se på de forskellige klittyper og planter i området, og man kan næsten sige at arealet omkring landingspladsen kunne udgøre en slags botanisk have i Nationalpark Thy.

(Iøvrigt kan det oplyses, at Jørgen Nordkvist og Søren Telling igen er guider på en botanik-tur i nationalparken den 25. august, hvor det drejer sig om de salttolerante planter på Agger Tanges strandenge. Se omtale af arrangementet: (klik her).