På sporet


Det er nu blevet endnu lettere at være friluftsmenneske i Nationalpark Thy. En ny kombineret guide og korthæfte er netop udgivet af Nationalparken, i samarbejde med Naturstyrelsen, Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted Kommune og Thy Turistbureau. Desuden har Cyklistforbundet og Dansk Vandrelaug bidraget til guiden, som er støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler, så hele pakken kan sælges for den beskedne sum af 99 kr. (eller 121 kr. inkl. pakning og forsendelse).

Guiden kan naturligvis købes i Nationalparkens Temacenter ved Stenbjerg Landingsplads, men kan også bestilles online (klik her).

Guiden i lommeformat (11 x 21 cm) på 88 sider samt de ialt 4 kort er samlet i en praktisk plastikfolder, nem at have med på turen. Guiden giver en gennemgang af 30 forskellige lokaliteter/seværdigheder i Nationalparken i kortfattet tekst skrevet af lokale eksperter og ledsaget af fine fotos af bl.a. Jens Kristian Kjærgård. Desuden er der særlige afsnit om kulturhistorie, friluftsliv og rekreation, maden i Nationalpark Thy og vejledninger for cykel- og vandrefolket. Det er tanken, at guiden skal fungere både til planlægning af turen hjemmefra og som opslagsværk undervejs. Udgivelsen skal ses som et led i hele processen med at gøre Nationalparkens natur- og kulturoplevelser tilgængelige for offentligheden.

Kortene er målrettede til henholdsvis cykling og vandring. For cyklisterne er der ét samlet kort i målestok 1:60.000 (på to sider), med tekstbeskrivelser af forskellige ruteforslag med udgangspunkt i kystbyerne. Teksterne kommer med gode forslag til naturoplevelser på de pågældende ruter. De tre kort, som er målrettet vandring i naturen, er i skala 1:25.000 (4 cm-kort), og dækker henholdsvis den nordlige, midterste og sydlige del af Nationalparken. På alle kortene er der henvisninger til lokalitets-beskrivelserne i guiden (røde cirkler med hvide tal), og samtidig er alle statsskovenes vandreruter markeret, med angivelse af lejrpladser, vandhaner, toiletter osv. med enkle, letforståelige ikoner.

Der eksisterer i forvejen, og fortsat, gode kort over statsskovenes vandreruter, men med disse nye kort får man et større overblik over det samlede Thy-landskab. Kortene er udført grafisk meget lækkert, overskueligt og informativt, men samtidig uden for mange forvirrende detaljer.

Guiden er layoutet af lokale Karin Fredsøe, Tilde Grafisk, og trykt af Trykkeriet Friheden i Nors.

Udgivelsen af guiden er omtalt i et indslag på Nationalpark TV.

“På sporet af Nationalpark Thy” er udgivet i et førsteoplæg på 5000 eksemplarer. Eventuelle løbende tilføjelser og rettelser vil kunne findes på Nationalparkens side om publikationen.

Til sidst skal nævnes, at selve guiden (ikke kortene) kan downloades gratis kvit og frit (klik her for pdf-fil), dog med fotos i lav opløsning. Men med den lave pris udgivelsen har er der ingen grund til ikke at købe et rigtigt fysisk eksemplar, hvor man også får de fremragende kort med i købet.