Naturplejedag i Stenbjerg


Støtteforeningen Nationalpark Thy har den 1. april haft naturplejedag i Stenbjerg på Jens Søndergårdsvej. Vores årlige naturplejedag blev brugt ved maleren Jens Søndergaards hus, det gule hus med galionsfiguren foran i haven!

Der var mødt 28 personer op til projektet, og der var nok at tage fat på, da det er meget længe siden, der sidst har været fjernet nogle af de selvsåede bjergfyr. Alle de medvirkende medbragte selv deres klippeværktøj til formålet.

Støtteforeningen vil arrangere lignende projekter i fremtiden, da det har en stor interesse for vore medlemmer. Det er meget vigtigt, vi regulerer på de invasive arter i vores nationalpark, såsom Rosa rugosa og Bjergfyr.

Støtteforeningen har to naturprojekter kørende i Stenbjerg for øjeblikket. Det ene projekt er bekæmpelse af Rosa rugosa i et mindre område. Området er delt op i fire felter på hver fire gange fire meter. Her er der tre faser i forsøget, den fjerde er et referenceområde for at følge projektets udvikling. Det andet projekt er beskyttelse af Skotsk Lostilk, en nordlig atlanterhavsurt. Den findes langs kysterne af Skotland, Norge, Sverige, Island og i Nationalpark Thy. I Danmark er den for øvrigt fredet. Vi befinder os her i Thy på dens sydgrænse.

Denne dag var meget positiv, selvom vejret ikke var af det bedste, men det holdt heldigvis tørvejr medens vi arbejdede på projektet!

/Frede Østergaard,
Formand for Støtteforeningen Nationalpark Thy