NATURPLEJE AF GRAVHØJE


NATURPLEJE AF GRAVHØJE
Onsdag den 20. September 2017

Støtteforeningen har adopteret 9 gravhøje som vi har forpligtet os til at vedligeholde.
Vedligeholdelsen består i at vi sørger for at højene er synlige i terrænet og ikke er skjult under træer og buske.

Vi mødes på rastepladsen på Tyskebakken klokken 14.00 hvor vi får instruktioner. Derefter går vi hen til de gravhøjene vi skal arbejde på. Efter at have arbejdet et par timer nyder vi en sandwich , som støtteforeningen er vært ved samt en øl/vand.

Alle er velkomne også ikke-medlemmer af foreningen. Medbring om muligt grensaks, arbejds-
handsker og en lille grensav, har man ikke omtalte redskaber medbringer foreningen nogle man kan låne.

Pris: Gratis. Tilmelding: til, bodilgyldenkerne@gmail.com senest tirsdag den19. September.

Sted: Tyskebakken