Nationalparkcenter – hvor?


Støtteforeningen Nationalpark Thy inviterer til besigtigelse af de mulige placeringer af det nye Nationalparkcenter søndag den 26. juni 2011 kl. 11:00.

Vi mødes på P-pladsen ved Splittergab i Klitmøller, hvor der vil være velkomst og en kort introduktion om turen.

Kl. 11:15 går turen via erhvervsområdet langs Kystvejen til Trøjborg ved Campingpladsen.

Kl. 11:45 går turen til P-pladsen ved Hawblink via Tvorupvej i Bøgsted Rende ad Kystvejen.
Ved Hawblink spiser vi medbragt frokost i det fri, til orientering er der på dette sted ikke borde og bænke.

Kl. 14:00 går turen via Bredkærvej til Stenbjerg Landingsplads, hvor vi besigtige P-pladsen på Stenbjergvej.

Kl. 14:30 afslutning i Auktionshuset ved Stenbjerg Landingsplads.
Her vil vi debattere funktioner og indhold af Nationalparkcentret samt centrets mulige placeringer.

Støtteforeningen Nationalpark Thy håber på et pænt fremmøde. Der er jo delte meninger om centrets placering, og vi håber med denne tur at kunne belyse de muligheder, der fremgår af Nationalparkplanen 2010-2016.

Praktiske oplysninger:
1. Medbring madkurv (frokost og afslutning i Stenbjerg) samt drikkevarer.
2. Medbring evt. klapbord og stole til frokosten. Da der heller ikke er siddepladser i Auktionshuset i Stenbjerg, vil det også være en fordel at medbringe her.
3. Medbring tøj der passer til de vejrmæssige forhold.
4. Kørsel foregår i egne biler – arranger venligst selv samkørsel.

M.v.h.
Jens Roesgaard
Formand