Julen 2017


Julen 2017:

Støtteforeningen ønsker at sende en julehilsen og samtidig fortælle om, hvad 2017 er gået med.

Indsamlingen:

Støtteforeningens indsamling til Nationalparkcenteret er oppe på 1.058.783 kr. Selvom vi nåede vores mål allerede i januar 2017, besluttede vi at fortsætte med indsamlingen. Swipp blev nedlagt og indsamlingen skulle skifte til MobilePay. Det har ikke været let!! Der har været MANGE forhindringer. Heldigvis skulle det nu være muligt at støtte indsamlingen igen. Gå ind på www.støtnationalparkcenterthy.dk her ser du alt omkring indsamlingen. Vi håber at nå de 1.500.000 kr., så vi får alle de lovede penge af Sparekassen Thy. Hvis I hører om enkeltpersoner eller firmaer, der efterspørger muligheden for at give økonomisk støtte, så må I meget gerne promovere vores indsamlingshjemmeside.

Gå i Gang turene:

Gå i Gang/seniorturene har endnu en gang været en succes. Vi har gået 26 ture med ca. 1700 deltagere i alt. Vi er i gang med at planlægge forårets ture. Vi begynder at gå igen tirsdag den 3. april. Har I forslag til eller savner ture i Nationalpark Thys område, må I meget gerne skrive til Peer Nannestad Møller pnm@4moller.dk

 

Naturpleje:

Igen i år har vi været ude på gravhøjene ved Tyskerbakken i Stenbjerg Klitplantage. Det er dejligt at kunne se resultatet af mange timers arbejde. Gravhøjene ligger nu blotlagt og synlige i plantagen. Gravhøjene vil stadig kræve opmærksomhed, så vi vil fortsætte med en naturplejedag igen til foråret, hvor alle er velkomne til at deltage.

 

 

Stivogtere:

Opgaven som stivogter er meget populær, der er folk på venteliste til opgaven. Støtteforeningens bestyrelse har derfor besluttet, at man kan være to om en sti.

Læs mere om stivogterprojektet her: http://dinnationalparkthy.dk/intiativer/stivogter

Hvis du har lyst til at være stivogter, så kan du kontakte Peer Nannestad Møller: pnm@4moller.dk

Bestyrelse og Råd i Nationalparken:

Det var en MEGET stor skuffelse, at Støtteforeningen ikke fik lov til at fortsætte i Nationalparkens bestyrelse. Vi har både kontaktet ministeren, ministeriet og ”vores” folketingsmedlemmer, men afgørelsen stod ikke til at ændre. Det er tankevækkende, at det var lokale medlemmer, der blev smidt ud af bestyrelsen. Heldigvis har vi stadig en plads i Nationalparkrådet, hvor vi gør vores indflydelse gældende. På den lange bane, vil vi fortsat arbejde på, at gøre comeback i bestyrelsen.

Frivilligstrategi:

I 2011 vedtog Nationalparkens bestyrelse en frivilligstrategi, der har haft stor betydning for udviklingen i Nationalparken. Støtteforeningen havde et stort medansvar for denne strategi, der bl.a. udmøntede sig i ansættelsen af en frivilligkoordinator. Der er nu omkring 100 frivillige, som udfører mange forskellige opgaver.

Strategien trænger til en revision. Støtteforeningen ønsker også denne gang at lægge et arbejde i udformningen. Den 5. december deltog omkring 30 personer i et opstartsmøde for en ny strategi. Støtteforeningen ønsker at blive en del af strategien, så der ligger et spændende arbejde foran os i 2018. Det kan bl.a. komme til at betyde forskellige ændringer i bestyrelsens vedtægter og sammensætning samt i vores samlede opgavesæt, hvor målet bl.a. bliver, at favne alle frivillige i NPT – uanset tilhørsforhold og interesseområde – vi ønsker at være ”alle frivilliges forening”.

Lidt til kalenderen:

Den 8. februar kl. 19.00 kommer foredragsholder og ulveekspert Thomas Boesdal til VUC i Thisted og holder foredrag med et interessant indlæg om ulve. Vi regner med

 

det bliver en spændende aften, og at mange af jer har lyst til at deltage i arrangementet.

Entré bliver 50 kr. for Støtteforeningens medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer.

Overskuddet går ubeskåret til indsamlingen til Nationalparkcenteret.

 

Den 12. marts kl. 19.00 afholder Støtteforeningen generalforsamling, hvor vi håber at se mange af jer. Efter generalforsamlingen vil ”vores” lokale folketingsmedlemmer svare på aktuelle spørgsmål vedrørende Nationalparken. Projektleder Esben Broe fra Nationalparksekretariatet slutter aftenen af med et oplæg om, hvor langt vi er i planerne for Nationalparkcenteret.

Læs mere om Støtteforenings arbejde her: http://dinnationalparkthy.dk

 

 

Herfra vil bestyrelsen ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.