Foredragsrække om Nationalpark Thy


Arrangør:
Støtteforeningen Nationalpark Thy i samarbejde med Folkeuniversitetet i Thisted Kommune

I denne foredragsrække belyses hvorfor og hvordan nationalparker oprettes i Danmark og hvad der førte til at Nationalpark Thy august 2008 blev indviet som den første danske nationalpark. Hvad karakteriserer Nationalpark Thy? Hvorfor beskrives Nationalpark Thy ofte som Danmarks største vildmark; et område med en særpræget natur, en spændende kulturhistorie og med mulighed for enestående oplevelser, som ikke findes tilsvarende andre steder i Danmark?

Viljen til Nationalpark Thy

Torsdag den 27. januar 2011 kl. 19:30
VUC, Munkevej 9, Thisted

Foredraget belyser hvordan Nationalpark Thy blev en realitet og om betydningen af den lokale forankring. Der sættes fokus på de opgaver og de udfordringer nationalparken står overfor når det gælder at skulle udfolde visionen for Nationalpark Thy.
Ved leder af Nationalpark Thy
Else Østergaard Andersen

Naturen i Nationalpark Thy – i ord og billeder

Torsdag den 24. februar 2011 kl. 19:30
Kirkecenteret, Centervej, Hanstholm

Foredraget belyser klitheden som naturtype og som ramme for det karakteristiske dyre- og planteliv i Nationalpark Thy.
Ved Klitplantør Ib Nord Nielsen,
Naturstyrelsen Thy

De små og store fortællinger – om de kulturhistoriske spor i Nationalpark Thy

Torsdag den 24. marts 2011 kl. 19:30
Sydthy Uddannelsescenter, Jernbanegade 21, Hurup

Ved Museumsleder Jytte Nielsen,
Museet for Thy og Vester Hanherred

Pris for deltagelse: Hvert foredrag koster 80 kr. Ved samtidig tilmelding til alle tre foredrag er prisen 200 kr. For medlemmer af Støtteforeningen Nationalpark Thy er prisen 150 kr.
Betaling ved fremmøde.

Tilmelding til Mona Kyndi på telefon 2191 1413.