Efterårets naturplejedag


Søndag den 22. september 2013

Støtteforening Nationalpark Thy afholder traditionen tro en naturplejedag for at fjerne uønsket vækst af fyrretræer på lyngheden.

Vi mødes ude ved området klokken 10:00 hvor vi hilser på hinanden med en lille én og får instruktion i dagens opgave.

Kørselsvejledning: Kør til Tved kirke og forsæt af Soldatervejen (vejen til højre lige efter bommen), kør ca. 2 km til et bredt brandbælte, hvor et bestyrelsesmedlem vil tage imod jer.

Ved en 12-13-tiden er Støtteforeningen vært ved en øl/vand til vore medbragte madpakker.

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer.
Tilmelding: ingen.

Ove Jensen 2092 2295

NB Husk arbejdshandsker, og hvis det er muligt også en grensaks og eventuel også en grensav.