Certificering af nationalparkprodukter


Det har i nogen tid været drøftet, om der skulle åbnes mulighed for, at lokale producenter af fødevarer med udgangspunkt i Nationalpark Thy kan markedsføre deres produkter med en form for anerkendt mærkning. Der er nu taget beslutning om, at en officiel certificering vil kunne opnås ud fra specifikke kriterier. Disse kriterier beskriver, hvad produkterne skal leve op til for at kunne komme i betragtning, med hensyn til eksempelvis oprindelsessted, produktionsmåde og forarbejdning. Kriterierne er nærmere beskrevet i et dokument, som kan hentes her: (klik for download af .pdf-fil).

Bestyrelsen for Nationalpark Thy har nedsat et certificeringsudvalg til at behandle ansøgninger om brug af Nationalpark Thy’s logo på fødevarer. I ansøgningen skal der redegøres for, hvordan produktet lever op til de opstillede kriterier. Ansøgninger sendes til nationalparkens sekretariat, og ansøgningsfristen for første runde af tildelinger af certifikater er 25. januar.