BLOG

Indvielse af temacenter

Som vi fortalte sidste år i dette indlæg, har der i nogen tid været arbejdet på at etablere et temacenter på det første sted, man møder i Nationalpark Thy, når man ankommer fra syd – til Agger Tanges færgeleje. Det er et oplagt sted at etablere et knudepunkt for formidling – færgelejet er i forvejen […]

Modne motionister i nationalparken

Støtteforeningen Nationalpark Thy og Thisted Kommune afholdt i sidste uge tur nr. tre for modne motionister i Nationalpark Thy. Turen startede ved Hanstholm Fyr, hvor formidler Erik Bach Jensen fortalte historien om Hanstholm Fyr samt historien om Hanstholm Havn m.v. Antallet af deltagere stiger hver gang denne type arrangementer bliver afholdt i Nationalparken. Denne gang […]

Efterårets aktiviteter

Støtteforeningens omfattende efterårsprogram er netop opdateret her på hjemmesidens aktivitetskalender. Der er tale om en række “Gåtur og fortælling for modne motionister” arrangeret i samarbejde med Thisted Kommunes ”Gå i Gang” og frivillige formidlere i Nationalpark Thy, den 28. august er der mulighed for at komme med en af Støtteforeningens stivogtere 4 forskellige steder i […]

Rosa rugosa-bekæmpelse

Aftenaktivitet Der er nu gået halvanden måned siden vi startede op første gang i år på projekt Rosa rugosa i forsøgsområderne i Stenbjerg, og det trænger vældig til lidt hjælp igen. Så derfor inviterer vi jer på et par timers meningsfuldt arbejde mandag den 2. juli klokken 18:00 – ca. 20:00. Vi mødes udenfor temacentret […]

På sporet

Det er nu blevet endnu lettere at være friluftsmenneske i Nationalpark Thy. En ny kombineret guide og korthæfte er netop udgivet af Nationalparken, i samarbejde med Naturstyrelsen, Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted Kommune og Thy Turistbureau. Desuden har Cyklistforbundet og Dansk Vandrelaug bidraget til guiden, som er støttet med tilskud fra Tips- og […]

Årsrapport 2011 fra Nationalparkfond Thy

Bestyrelsen for Nationalpark Thy har på et møde d. 2. maj godkendt Årsrapport 2011 for Nationalparkfond Thy. Årsrapporten er et fyldigt værk på 42 sider, og er tilgængelig som download (.pdf-fil) fra nationalparkens hjemmeside: (klik her). Rapporten giver en grundig gennemgang af aktiviteterne i 2011, der kan betragtes som nationalparkens første hele kalenderår i “fuld […]

Naturplejedag i Stenbjerg

Støtteforeningen Nationalpark Thy har den 1. april haft naturplejedag i Stenbjerg på Jens Søndergårdsvej. Vores årlige naturplejedag blev brugt ved maleren Jens Søndergaards hus, det gule hus med galionsfiguren foran i haven! Der var mødt 28 personer op til projektet, og der var nok at tage fat på, da det er meget længe siden, der […]

Nationalparkskolen

Nationalpark Thy udbyder nu en serie kurser under overskriften ‘Nationalparkskolen‘. Det drejer sig om kurser/uddannelsesmoduler med henblik på at uddanne interesserede i at formidle nationalparkens natur og kulturhistorie. Nationalparkskolen skal ikke forstås som en skole med bygninger og en stab af undervisere, men derimod en ramme for uddannelsesaktiviteter i relation til Nationalpark Thy. Der anvendes […]

Certificering af nationalparkprodukter

Det har i nogen tid været drøftet, om der skulle åbnes mulighed for, at lokale producenter af fødevarer med udgangspunkt i Nationalpark Thy kan markedsføre deres produkter med en form for anerkendt mærkning. Der er nu taget beslutning om, at en officiel certificering vil kunne opnås ud fra specifikke kriterier. Disse kriterier beskriver, hvad produkterne […]

Fantastisk flot fotobog

Støtteforeningen Nationalpark Thy har ydet økonomisk støtte til udgivelsen af en ny, flot fotobog om nationalparken. Samtlige bogens 380 fotos – fordelt over 344 sider – et taget af fotografen Jens Kristian Kjærgård. Jens Kristian er morsingbo, men med et sommerhus i Vorupør har han nem adgang til nationalparkens kyster, klitheder, søer og plantager, hvor […]