Du er tilmeldt nyhedsbreve fra Støtteforeningen Nationalpark Thy, derfor får du denne mail. Hvis du ikke er interesseret i at modtage nyhedsbreve fra støtteforeningen kan du afmelde ved at klikke på linket i bunden.

Kære alle medlemmer af Støtteforeningen!

Vi ønsker alle vores medlemmer et godt og lykkebringende nytår med tak for godt og positivt samarbejde og opbakning i 2013, – vi håber vi har levet op til Jeres forventninger i det forløbne år!

Vi synes selv vi har haft et travlt år med masser af aktiviteter. Vi har haft en masse deltagere til vore arrangementer. -Vi har i alt afholdt 27 gåture med i alt 620 deltagere, ligeledes har vi afholdt 5 andre arrangementer med i alt 95 deltagere – det synes vi er godt gået af vores Støtteforening.

Ligeledes skal det nævnes vi har en god medlemstilgang i det forløbne år; det viser at det arbejde vi udfører i Støtteforeningen ikke er helt forgæves.

Vi vil gerne gennem denne nytårshilsen opfordre vore medlemmer til at komme med forslag til nye og spændende aktiviteter, som man synes kan/vil være relevant at bestyrelsen vil forholde sig til i 2014. -Forslagene kan snarest sendes til formand Frede Østergaard; man kan også ringe til formanden på tlf. 9792 2619 eller mobil 2483 9846.

En praktisk oplysning: Støtteforeningen afholder generalforsamling onsdag den 19. marts 2014 kl. 19:30 på VUC i kantinen.

Godt nytår og på gensyn i 2014.

P.b.v.
Formand Frede Østergaard
E-mail: fo@dinnationalparkthy.dk
Mobil: 2483 9846
Tlf.: 9792 2619

Nye arrangementer i Støtteforeningen Nationalpark Thy annonceres i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.