Årsrapport 2011 fra Nationalparkfond Thy


Bestyrelsen for Nationalpark Thy har på et møde d. 2. maj godkendt Årsrapport 2011 for Nationalparkfond Thy. Årsrapporten er et fyldigt værk på 42 sider, og er tilgængelig som download (.pdf-fil) fra nationalparkens hjemmeside: (klik her).

Rapporten giver en grundig gennemgang af aktiviteterne i 2011, der kan betragtes som nationalparkens første hele kalenderår i “fuld drift”. I løbet af året har der været fokus på naturindsatsen i Nationalpark Thy. Derudover omhandler rapporten de mangeartede projekter, som nationalparken er engageret i. Det gælder bl.a. FormidlingsNetværk Nationalpark Thy, kortlægning af landbrugserhverv, lokale produkter, etablering af cykelsti, et toilet ved Isbjerg, en ny bygning ved Agger Tange Færgehavn og Nationalpark TV.

Aktiviteterne, som Støtteforeningen har igangsat i samarbejde med nationalparken, i form af naturpleje/bekæmpelse af Rosa rugosa samt aktiviteter vedr. Geocaching og affaldsindsamling, er selvfølgelig også omtalt i rapporten.