Din Nationalpark Thy

Nationalpark Thy VENNER har som formål at tage initiativer til og skabe rammer for aktiviteter og praktiske arrangementer der medvirker til at bevare og fremme interessen for og engagementet i Nationalpark Thy, samt at øve maksimal indflydelse på Nationalpark Thy’s organisation og ledelse.

Desuden ønsker vi at bidrage til at skabe et højt informationsniveau for medlemmerne, lokalbefolkningen og andre brugere om det nationale og internationale arbejde med nationalparker.

Vi varetager alle frivilliges interesser, herunder faglige og sociale områder med det formål at skabe samhørighed, fællesskab og integration i det samlede frivilligkorps inden for hele Nationpark Thys´s virkefelt.

Det er muligt for interesserede via denne hjemmeside at opleve fortællinger og fotos fra Nationalpark Thy, og man har også mulighed for selv at bidrage.

 
 


FORENINGEN SKIFTER NAVN

 

På foreningens generalforsamling d. 18. marts 2019 blev det besluttet, at foreningen skulle skifte navn til:

Nationalpark Thy VENNER

 

Foreningen hed i starten ”Støtteforeningen Nationalpark THY medens vi venter”, og da det var en realitet, at Nationalparken var her, ændredes navnet til ”Støtteforeningen Nationalpark Thy”. Da vi har afsluttet et nyt kapitel, har vi skiftet navn igen og hedder nu Nationalpark Thy VENNER.
Vi har klaret centerindsamlingen med et flot resultat, der er vedtaget en ny frivilligstrategi og Nationalparken står ganske fortræffeligt på egne ben. Desuden ser vi os selv i en ny rolle som demokratisk paraply for alle frivillige i nationalparkregi.
Pbv: Mads Agerholm (Formand for bestyrelsen)

 


Lokal Støtte og Opbakning til Nationalparkcenter Thy

 

Støtteforeningen Nationalpark Thy samlede ind til Nationalparkcenter Thy.

 

Foreningen iværksatte dengang en indsamlingskampagne, hvor målet var én million kroner samt bred lokal opbakning og støtte til planerne bag centret.

 

Vi skrev dengang om indsamlingen:”

 

Støtteforeningen Nationalpark Thy søger opbakning og støtte til Nationalparkcenter Thy

Nationalpark Thy har en ambition om at skabe en port til nationalparken, der kombinerer det bedste fra en
oplevelsesdestination med en læringsfacilitet.
Porten skal være en dynamo for hele Thy og opbygges som en lokal forankret platform. På en nyskabende og bæredygtig
måde aktiveres det store udbud, som kun Thy kan byde på i formidlingen af natur og kulturhistorie i Nationalpark Thy.
Som landets første nationalparkcenter skal det desuden demonstrere, hvordan man kan udvikle et bæredygtigt byggeri, i et af
landets mest naturskønne områder i klimakommunen Thisted. Forudsætningen for, at et projekt med denne beliggenhed kan
blive bæredygtigt i både miljømæssig, social og økonomisk forstand vil kræve, at det kendetegnes ved en høj grad af et stærkt
samspil med egnen og lokalmiljøet.
Derfor søsætter Støtteforeningen Nationalpark Thy nu en indsamlingskampagne. Kampagnens mål er én million lokale
kroner, samt synliggørelse af en bred lokal opbakning fra private, foreninger og virksomheder. Kampagnen starte officielt 15.
januar og indtil målet er nået.

Sparekassen Thy dobler bidrag op

Kampagnen er kommet godt fra land. Sparekassen Thy er gået forrest med en støtte og opbakning, og har valg at doble bidrag op.
Sparekassen Thy udtaler:
“Nationalpark Thy bidrager til en positiv udvikling i vores område. Et kommende nationalparkcenter bliver en vigtig faktor,
som yderligere vil gavne den økonomiske udvikling.
Derfor yder sparekassen Støtte & Opbakning til at etablere centret.
Vi har valgt at fordoble alle bidrag under 10.000 kr., og samlet vil sparekassen bidrage med op til 500.000 kr.”

Hævede ambitioner.

Da indsamlingen havde nået 1 million kr hævede foreningen ambitionen til 1,5 millioner. Også dette mål blev nået, og pengene blev doneret til Nationalpark Thy. I forbindelse med Nationalparkens ansøgninger til fondene, har det haft stor betydning med den store lokale opbakning, som det flotte indsamlingsresultat er udtryk for.

Det færdige Nationalparkcenter i Vorupør

Byggeriet af Nationalparkcenteret blev afsluttet foråret 2021. Byggeriets færdiggørelse blev festligholdt i august 2021 ved et besøg af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

Der kan læses mere om byggeriet i den endelige afrapportering.